• Dokąd zmierzamy

   • Mając świadomość, iż nauka w szkole jest częścią drogi człowieka zmierzającego do ustawicznego kształcenia się przez całe późniejsze życie, nasza szkoła:

    • wspiera harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach;
    • nastawiona jest na indywidualne podejście nauczycieli do uczniów, (pozwala to dzieciom pokonać słabości i trudności, rozwinąć zdolności i zainteresowania);
    • przekazuje wiedzę w taki sposób, by zaciekawić dziecko, by zrozumiało otaczający świat, a nie tylko zapamiętało informacje;
    • uczy swobodnej autoprezentacji, ekspresji indywidualnych poglądów, dociekliwości w zgłębianiu problemów, samodzielności w poszukiwaniu wiedzy;
    • wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności tak, aby młodzi ludzie mogli poradzić sobie ze zmieniającymi się wymogami życia społecznego;
    • uczy jak stawać się mądrym i szczęśliwym człowiekiem, jak dokonywać właściwych wyborów i budować dobre relacje z ludźmi i środowiskiem naturalnym;
    • uczy twórczego myślenia i współdziałania, jako alternatywy wobec współzawodnictwa i mechanicznego odtwarzania podanych wiadomości;
    • angażuje w swe działania rodziców i ściśle z nimi współpracuje w procesie wychowania dziecka.

    Szkoła, do której zmierzamy to dobra, aktywna w społeczności szkoła, gdzie:

    • rodzice są partnerami;
    • oferuje się wsparcie uczniom i członkom ich rodzin,
    • tworzy się partnerstwa z innymi organizacjami w celu zapewnienia dostępu do szerokiego wachlarza zajęć edukacyjnych oraz rozwijających zdolności lub pozwalających uzupełnić braki;
    • przyjmuje się podejścia holistyczne, które zakłada, że wpływ spoza szkoły motywuje dzieci do nauki;
    •  zapewniona jest otwartość i gotowość szkoły do przyjmowania nowych idei i pomysłów pochodzących od uczniów, ich rodzin oraz szerszej społeczności.

    W celu zwiększenia swoich możliwości niezwykle istotnym jest, aby nasza szkoła pracowała z pełnym wykorzystaniem swojego potencjału. W ten sposób koncepcja rozwoju szkoły staje się ciągłym procesem, w którym uczestniczą uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele środowiska lokalnego, instytucje wspierające oraz partnerzy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
   • spnawojowa@wp.pl
   • spnawojowa@wp.pl
   • (+12) 282 07 54
   • Nawojowa Góra ul. Szkolna 1 32-065 Krzeszowice
 • Galeria zdjęć

  • DZIEŃ MAMY- laurki klasy 4
  • DBAJĄC O ŚRODOWISKO
  • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
  • KONKURS FOTOGRAFICZNY
  • PASJA
  • OBSERWUJĄC PRZYRODĘ
  • ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE II
  • CO SŁYCHAĆ I WIDAĆ W ŻELAZOWEJ WOLI KLASA V
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III