• RODO

  • Dopełniając obowiązku informacyjnego, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest Administratorem zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki:

    

    

    

   1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. Zmianami i Ustawy o Prawie Oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

   2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

   3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze możliwy jest pod numerem telefonu 601492258 lub adresem email: walmarbhp@onet.eu

   4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

   6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

   7. Dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
   • spnawojowa@wp.pl
   • spnawojowa@wp.pl
   • (+12) 282 07 54
   • Nawojowa Góra ul. Szkolna 1 32-065 Krzeszowice
 • Galeria zdjęć

  • DZIEŃ MAMY- laurki klasy 4
  • DBAJĄC O ŚRODOWISKO
  • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
  • KONKURS FOTOGRAFICZNY
  • PASJA
  • OBSERWUJĄC PRZYRODĘ
  • ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE II
  • CO SŁYCHAĆ I WIDAĆ W ŻELAZOWEJ WOLI KLASA V
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III