• KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NAWOJOWEJ GÓRZE

    Po pięciu przeszło wiekach istnienia Nawojowej Góry, zrodziła się w II połowie 1818 roku idea utworzenia pierwszej w dziejach tej miejscowości Powszechnej Szkoły Podstawowej. Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia był ks. Jan Chorąży, ówczesny wikariusz parafii Rudawa, do której Nawojowa Góra należała, aż do 1974 roku. W tym bowiem czasie powstała tutaj samodzielna jednostka duszpasterska.                                                                                                                                     

    Szkołę utworzono na podstawie zezwolenia nr 2583 Senatu Rządzącego Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu oraz uchwały nr 547 Dozoru Głównego Szkół Początkowych w Krakowie z dnia 29 grudnia 1818 roku. Obejmowała ona zakresem swojego działania Gminy Nawojowa Góra i Młynka, a następnie Gminę Gwoździec.                                                                                                                                               

    W pierwszych latach swego istnienia szkoła zlokalizowana była w dwóch pomieszczeniach budynku karczmy usytuowanej w centrum wsi, a należącej do Dominium Tęczyńskiego. Jedno z pomieszczeń przeznaczone zostało na salę lekcyjną, drugie zaś na mieszkanie                      dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem w nowo powstałej szkole był Ignacy Krzeszowski, który w dniu 30 stycznia 1819 roku otrzymał upoważnienie do rozpoczęcia i prowadzenia edukacji powszechnej w naszej wsi od wspomnianego już Dozoru Głównego.                                                                                                                                  Ze względu na wyjątkowo trudne warunki, w jakich prowadzono zajęcia, na mocy zezwolenia Senatu Rządzącego nr 239 z dnia 19 lutego 1841 roku wzniesiono samodzielny obiekt szkolny przy obecnej ulicy Nawoja 116. Z powodu wad konstrukcyjnych został on w roku 1869 całkowicie przebudowany, jednakże na początku XX wieku nie odpowiadał już potrzebom szkolnictwa. Podjęto w związku z tym w roku 1907 inicjatywę wybudowania nowego budynku szkolnego w zupełnie innym miejscu. Budowę prowadzono w latach 1910-1911. Obiekt oddano do użytku 19 września 1911 roku. Była to jednopiętrowa szkoła              z mieszkaniem dla nauczyciela, trzema salami lekcyjnymi i kancelarią. Od tej pory budynek szkolny z XIX wieku nazywano „starą szkołą” i nadal prowadzono w nim zajęcia.                                          W roku 1932 dokonano ponownie gruntownej przebudowy „starej szkoły”.

    Lata okupacji spowodowały, iż oba budynki zostały mocno zdewastowane przez stacjonujące w nich wojska niemieckie. W roku 1985 powstał w Nawojowej Górze Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, a w zasadzie zdecydowano o budowie całkiem nowego obiektu. Prace zostały zakończone w 1995 roku i dnia 30 sierpnia oddano go do użytku. Uroczyste poświęcenie nowego budynku szkoły odbyło się 12 września 1995 r.                                                                                                                                                                                                                                                

    Budynek „starej szkoły” okazał się już zbędnym i został w 1997 roku sprzedany osobie prywatnej, która zaadaptowała go na dom mieszkalny.

    Brak odpowiedniej sali gimnastycznej wywołał w roku 2001 starania, w wyniku których budynek szkolny wzniesiony w latach 1910-1911 przekształcono w salę gimnastyczną. Oddano ją do użytku 12 kwietnia 2005 roku. Budynki szkolne w roku 2007 i 2009 poddane zostały pracom termomodernizacyjnym, które przyczyniły się do polepszenia warunków nauczania, jak również wpłynęły na poprawę zewnętrznej estetyki.

    12 maja 1990 roku odbyła się uroczystość nadania szkole  imienia  Marszałka Józefa Piłsudskiego, a osiem lat później  szkoła otrzymała sztandar.

    Z okazji 190 – lecia powszechnej edukacji w Nawojowej Górze z inicjatywy mieszkańców wsi oraz Grona Pedagogicznego ufundowana została pamiątkowa tablica ku czci ks. Jana Chorążego, której odsłonięcia i poświęcenia dokonano uroczyście w dniu 7 listopada 2009 roku.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
   • spnawojowa@wp.pl
   • spnawojowa@wp.pl
   • (+12) 282 07 54
   • Nawojowa Góra ul. Szkolna 1 32-065 Krzeszowice
 • Galeria zdjęć

  • WIOSNA W OBIEKTYWIE
  • FUNDACJA DZIĘKI TOBIE
  • KORONAWIRUS-PROFILAKTYKA
  • WYCIECZKA DO WIELICZKI
  • KIERMASZ CIAST I KSIĄŻEK 8 MARCA
  • ZABAWA KARNAWAŁOWA LUTY 2020
  • KRAKOWSKIE SUKIENNICE
  • EUROWEEK 2020
  • Uczniowie z Nawojowej Góry z wizytą w Berlinie.
  • MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
  • WARSZTATY ZDOBIENIA PIERNICZKÓW
  • „Opowieści i legendy mojego regionu” – Nawojowa Góra 2019.