• Charakterystyka szkoły

    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze powstała w 1911 roku. Ma status szkoły publicznej, a organem prowadzącym jest gmina Krzeszowice. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.

     Szkoła mieści się w nowoczesnym budynku, dysponującym między innymi dobrze wyposażonymi,  przestronnymi salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, pracownią komputerową, gabinetem pedagoga szkolnego, gabinetem profilaktyki zdrowotnej, placem zabaw oraz świetlicą.

     Do szkoły uczęszczają głównie dzieci z terenu sołectwa, a niewątpliwym atutem tego miejsca jest panująca tutaj kameralna atmosfera. Mała liczebność klas sprzyja indywidualnemu podejściu do ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dzięki temu dzieci mają szansę zaprezentować się od jak najlepszej strony, a w razie trudności uzyskać wsparcie nauczyciela, mogącego poświęcić im jeszcze więcej uwagi, umożliwiając tym samym osiągnięcie sukcesu.

     Wychowawcy znają dobrze nie tylko swoich uczniów i ich sytuację rodzinną, ale również pozostałe dzieci, które nie są dla nich anonimowe tak, jak w wielkich szkołach miejskich zapewniających opiekę kilkuset uczniom. Dzięki niewielkiej ilości dzieci zarówno w klasach, jak i na korytarzach podczas przerw, uczniowie łatwiej integrują się, nie tylko w ramach danego oddziału, ale również między poszczególnymi rocznikami, co skutkuje na co dzień przyjazną atmosferą w całej szkole.

     Placówka aktywnie współpracuje z Radą Sołecką, Parafią, a przede wszystkim z Radą Rodziców. To dzięki tej współpracy narodziła się tradycja corocznych Pikników Rodzinnych, angażujących do wspólnej zabawy dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

     Od ponad 15 lat, szkoła w Nawojowej Górze jest także organizatorem gminnej imprezy sportowej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Co roku chętnie biorą w niej udział uczniowie z pozostałych szkół Gminy Krzeszowice, a sama akcja powstaje przy współpracy Pełnomocnika Burmistrza do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz organizatorów ZTU z Poznania.

     Ważnym elementem życia szkoły jest pielęgnowanie postaw patriotycznych. Przy okazji obchodów świąt państwowych, częstymi gośćmi w murach szkoły są miejscowi kombatanci, opowiadający dzieciom nie tylko o trudnej drodze do niepodległości, ale również starający się przekazać młodemu pokoleniu wartości związane z szeroko pojętym patriotyzmem.

     Szkoła aktywnie współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją i Strażą Miejską, których przedstawiciele w ciekawy sposób starają się uwrażliwić uczniów na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, z którymi mogą się zetknąć oraz podpowiadają, jak budować wzajemne relacje wolne od konfliktów.

     Wszelkie działania szkoły skierowane są na proces integracji dzieci przy zachowaniu wysokich standardów nauczania, o czym świadczą wyniki tutejszych uczniów na tle innych szkół w gminie i poza nią oraz ich liczne sukcesy na kolejnych etapach kształcenia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
   • spnawojowa@wp.pl
   • spnawojowa@wp.pl
   • (+12) 282 07 54
   • Nawojowa Góra ul. Szkolna 1 32-065 Krzeszowice
 • Galeria zdjęć

  • DZIEŃ MAMY- laurki klasy 4
  • DBAJĄC O ŚRODOWISKO
  • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
  • KONKURS FOTOGRAFICZNY
  • PASJA
  • OBSERWUJĄC PRZYRODĘ
  • ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE II
  • CO SŁYCHAĆ I WIDAĆ W ŻELAZOWEJ WOLI KLASA V
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III
  • PLASTYKA KLASA III